POČÍTÁRNA

REKONSTRUKCE

Podkladem pro dokumetaci pro stavební povolení byla architektonická studie od Ing. arch. Šárky Macháčkové.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

BRNO

Investiční náklady

-

Realizace

2020

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310