Základní škola Mirošov

Přístavba učebnicového pavilonu

Jedná se o projektové práce pro Základní školu Mirošov. Projekt zpracovává návrh přístavby učebnicového pavilonu.


Jedná se o čtyřpodlažní objekt o vnějších rozměrech 25,5x10,2 m a celkové výšky 13,1 m.
Konstrukční systém přístavby je řešen jako vícepodlažní skelet s příčnými rámy s
mansardovou střechou. Skelet je tvořen železobetonovými sloupy a příčnými průvlaky,

Stupeň projektové dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby – D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

Místo stavby

Mirošov

Investiční náklady

Realizace

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310