Mateřská škola Ochoz u Brna

Přístavba jídelny

Jedná se o přístavbu jednopatrového objektu jídelny ke stávajícímu objektu MŠ Ochoz u Brna. Projekt zpracovává návrh přístavby jídelny ke stávajícímu
objektu. Navržený objekt přístavby má půdorys tvaru obdélníku o
rozměrech 6,15x14,95m, je jednopodlažní, zastřešený pultovou střechou
z příhradových vazníků.

V závislosti na zadání a požadavky investora na dispozici a provoz byl
proveden návrh přístavby a stavební úpravy.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + DOKUMETACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

OCHOZ U BRNA

Investiční náklady

-

Realizace

2019

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310