Sportovní areál Raková

STATIKA

Jedná se o projektové práce pro plánovaný sportovní areál v obci Raková. Stěžejním stavebním
objektem ve sportovním areálu byla tribuna se sportovním zázemím, diváckým hledištěm a
restaurací. Dalšími řešenými objekty byla hasičská zbrojnice a retenčně-požární monolitická
nádrž.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Místo stavby

RAKOVÁ

Investiční náklady

-

Realizace

2017

objem

-

rok

2017

cena

15 mil.

plocha

405 m2

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310