MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

REKONSTRUKCE ZELENÝCH PLOCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ V AREÁLU

V severovýchodní části areálu Mendelovy univerzity v Brně bude proveden nový vstup. Stávající vstup je zajištěn branou, která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožňující regulovaný vstup do areálu. Komunikace bude rozdělena na pojízdnou, parkovací stání a pěší zónu. Pěší zóna bude doplněna o betonové lavice k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním vstupem pěší zóny. Vznikne zde nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které slouží k výuce studentům. Plocha zeleně bude revitalizována včetně mírných terénních úprav. Podkladem pro zpacování projektové dokumentace, byla architektonická studie od Ing. Arch. Goleše.

 

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ + DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

BRNO

Investiční náklady

-

Realizace

2023

objem

-

rok

2019

cena

-

plocha

-

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310