Ulice Slovanská alej v Plzni

Rekonstrukce

Jedná se o zastavěnou část města Plzně. Předmětem projektu je vybudování jednosměrné komunikace a parkovacích stání v ul. Slovanská alej včetně přeložky VO, sanace stávajících stok, vybudování nových jednotných stok, výměny vodovodu, rekonstruovaných kanalizačních přípojek a vybudování vodovodní přípojky a kanalizačních přípojek. Přeložka trakčního vedení jako vyvolaná investice bude předmětem DSP. Důvodem stavby je zvýšení bezpečností, snížení hluku a vybudování parkovacích stání v zálivech.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVLENÍ + DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

Plzeň

Investiční náklady

25 mil.

Realizace

2019

objem

-

rok

2017

cena

-

plocha

1800 m2

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310